ฟังเพลงทั้งหมด

04 นักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์

  นักบุญยอแซฟท่านผู้ชอบธรรม                          องค์อุปถัมภ์ครอบครัวทั่วไป
แบบอย่างคนงานและคนเข็ญใจ                           ผู้เสนอในวิมานสวรรค์
  ท่านพรหมจรรย์ผู้เป็นสามี                                 แห่งพระชนนีที่ทรงครบครัน
ท่านเป็นบิดาคุ้มครองป้องกัน                              ให้พระบุตรนั้นพ้นภัยพ้นอันตราย
  ท่านยุติธรรม ถือพรหมจรรย์                              ล้นความรอบคอบเข้มแข็งจนวันสุดท้าย   ท่านผู้อ่อนน้อมถ่อมใจกาย                                 สัตย์ซื่อมิวายพระผู้เบื้องบน
  วอนท่านนักบุญ                                                โปรดค้ำจุนเกื้อหนุนชาวเราทุกคน
ให้ผ่านความทุกข์และความมืดมน                       สามารถสู้ทนอุปสรรคใดใด
  โอ้ท่านนักบุญโปรดเสนอวิงวอน                        เราขอพระพรด้วยความไว้ใจ
ขอท่านดูแล ชาวเราร่ำไป                                   เรานั้นมั่นใจท่านยอแซฟองค์อุปถัมภ์